Profile
Engels started playing with Linux® in 1991 and obtained his Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Instructor (RHCI), and Red Hat Certified Examiner (RHCX) certifications in 2002. He is in charge of Bluepoint's Total Linux®, Linux Kernel Internals®, Perl & Python Programming, and Extreme PHP curriculum and instruction development.
/* Conveniently yanked from the Bluepoint Institute profile page */
Navigation
People
Elvin Joseph Sanico was one of the best professors I was privileged to have at the UP National Institute of Physics in Diliman. His use of the continuity equation for steady one-dimensional flow to prove the "silent waters run deep" axiom was really cool!
mortega.net
In loving memory of CPT Mario B. Mortega Sr., USAFFE, VET (1920-2004)
Makabuluhang Pagbabago
Thursday, Mar 1, 2012, 5:18 PM
"Sa panahong namamayagpag ang diskursong umigkas mula sa damdamin lamang at pinalamutian ng hilaw na paghusga -- nanlilibang upang makapanlinlang -- kailangan nating palaguin ang tribu ng mga manunuring gumagalang sa kakayahan ng mamamayan na magpahalaga sa bagay-bagay na mapagmulat, mapagpalaya, at mapagbuklod ... lalo na sa yugtong labis na nagwawalambahala sa kapakanang pambansa ang mga nasa kapangyarihan at pinalalawig ng iilang piling uri sa lipunan ang pagkalakal sa kinabukasan ng sambayanan."

Lamberto E. Antonio
14 Pebrero 2012
Add Comment

Fill out the form below and enter qyxyjdn in the CAPTCHA field to add your comment. Please wait for your comment to be approved and posted. Comments with bogus contact information or spam will be discarded.

First Name*
:((crying
:(frown
:|indifferent
:Dlaughing
:Plick
:Ooh no!
:)smile
=)surprised
:\undecided
;)wink
Last Name*
E-mail*
Website
Comment*
CAPTCHA*
Search