Profile
Engels started playing with Linux® in 1991 and obtained his Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Instructor (RHCI), and Red Hat Certified Examiner (RHCX) certifications in 2002. He is in charge of Bluepoint's Total Linux®, Linux Kernel Internals®, Perl & Python Programming, and Extreme PHP curriculum and instruction development.
/* Conveniently yanked from the Bluepoint Institute profile page */
Navigation
People

Richard Keech, RHCE, RHCX conducted my RHCE, RHCI, and RHCX training & certification in his capacity as Red Hat Asia-Pacific's Chief Instructor. Before we parted ways, he congratulated me for becoming the first Filipino RHCX. I told him that I was trained by the best.
mortega.net
In loving memory of CPT Mario B. Mortega Sr., USAFFE, VET (1920-2004)
Makabuluhang Pagbabago
Thursday, Mar 1, 2012, 5:18 PM
"Sa panahong namamayagpag ang diskursong umigkas mula sa damdamin lamang at pinalamutian ng hilaw na paghusga -- nanlilibang upang makapanlinlang -- kailangan nating palaguin ang tribu ng mga manunuring gumagalang sa kakayahan ng mamamayan na magpahalaga sa bagay-bagay na mapagmulat, mapagpalaya, at mapagbuklod ... lalo na sa yugtong labis na nagwawalambahala sa kapakanang pambansa ang mga nasa kapangyarihan at pinalalawig ng iilang piling uri sa lipunan ang pagkalakal sa kinabukasan ng sambayanan."

Lamberto E. Antonio
14 Pebrero 2012
Search