Profile
Engels started playing with Linux® in 1991 and obtained his Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Instructor (RHCI), and Red Hat Certified Examiner (RHCX) certifications in 2002. He is in charge of Bluepoint's Total Linux®, Linux Kernel Internals®, Perl & Python Programming, and Extreme PHP curriculum and instruction development.
/* Conveniently yanked from the Bluepoint Institute profile page */
Navigation
People

Richard Keech, RHCE, RHCX conducted my RHCE, RHCI, and RHCX training & certification in his capacity as Red Hat Asia-Pacific's Chief Instructor. Before we parted ways, he congratulated me for becoming the first Filipino RHCX. I told him that I was trained by the best.
mortega.net
In loving memory of CPT Mario B. Mortega Sr., USAFFE, VET (1920-2004)
Cancion Mortal
Sunday, Jul 25, 2010, 12:01 PM
Ilang panaginip
ang namamalaging matiim sa isip,
lalo kung malimit
na sa kamatayn gumalaw ang hugis.

Nasa kalimitan
ang lundo ng kuro: Sumukob sa malay
mo silang pumanaw
upang ipatawag ka na ng libingan.

Ayaw mong mahulog
sa pakahulugang likha ng pagtulog
habang sa bulaos
ng mutyang lunggati ikaw nakatutok.

Mahabang oras
ng nangungulilang buhay at pangarap
na umaliwalas
ang itugon mo muna sa pagtawag.
Search